Category: Nieuws

sep 29 2018

Demonstratie en expositie flessenscheepjes

SLIEDRECHT – Scheepjes in flessen: een eeuwenoude zeemanshobby die jong en oud nog steeds boeit. Hoe komt zo’n scheepje toch in de fles? ‘Welkom aan Boord’, de Nederlandse vereniging van Flessenscheepjesbouwers en -verzamelaars, organiseert op zaterdag 6 oktober hun jaarlijkse demonstratie in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht van 14:00 en 16:30uur.

Continue reading

sep 29 2018

30 september t/m 6 oktober Collecteweek Dierenbescherming

H’VELD – G’DAM / SLIEDRECHT – De medewerkers en vrijwilligers van de Dierenbescherming zetten zich elke dag opnieuw in om dieren te redden, op te vangen en te beschermen. Ze doen dit met liefde, maar kunnen dit alleen blijven doen met de steun van leden, donateurs en gulle gevers.

Continue reading

sep 28 2018

Bodem en irrigatiewater moestuinen rond Chemours

SLIEDRECHT – Het RIVM heeft het onderzoek naar 11 moestuinen in de omgeving van Chemours afgerond. Na eerder de gewassen te hebben onderzocht, heeft het RIVM de concentraties PFOA en GenX in de bodem en het irrigatiewater geanalyseerd. Uit de analyses concludeert het RIVM dat moestuinders het opgevangen regenwater en/of slootwater kunnen gebruiken om hun …

Continue reading

sep 28 2018

Gemeente krijgt subsidie voor aardgasvrij maken Oost

SLIEDRECHT – De gemeente heeft in juni 2018 een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken om Sliedrecht-Oost aardgasvrij te maken en heeft deze subsidie toegekend gekregen. Het subsidiebedrag van 3,8 miljoen euro is bedoeld voor het aardgasvrij maken van circa 500 particuliere koopwoningen, 100 grondgebonden huurwoningen en één verzorgingstehuis. Deze woningen worden aangesloten …

Continue reading

sep 27 2018

Slydregt.NU heeft een nieuw bestuur

SLIEDRECHT – Het nieuwe bestuur bestaat uit Hayco van der Meulen (voorzitter), Hanneke Boogaard (secretaris), Cora Haanskorf (penningmeester) en Cees Westerhout (algemeen bestuurslid en burgerraadslid).

Continue reading