aug 08 2017

Controle handhavingspartners in Nationaal Park De Biesbosch

DORDRECHT/WERKENDAM – Afgelopen zaterdag 5 augustus werd in Nationaal Park De Biesbosch een gezamenlijke handhavingsdag georganiseerd door Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer. Er werden in totaal 20 bekeuringen en 37 officiële waarschuwingen uitgedeeld.

Ruim 30 handhavers hebben zowel op het land als op het water integrale controles uitgevoerd in de 90 km² grote Hollandse -, Dordtse- en Brabantse Biesbosch. De aandacht richtte zich vooral op de naleving van de 10 parkregels. Dit zijn (vaar)snelheid, afval, verstoring, geluid, visserij, veiligheid, vuur, vernieling, honden en toegangsbepalingen.