jul 15 2017

Eenvoudiger en gemakkelijker voor inwoners en ondernemers

H’VELD-G’DAM – Het college van burgemeester en wethouders in Hardinxveld-Giessendam heeft de afgelopen jaren gewerkt aan minder en gemakkelijkere regels voor inwoners en bedrijven. De ondernemers in de stuurgroep Economische Visie hebben met hun actieprogramma hier hun steentje succesvol aan bijgedragen. 

Op donderdag 13 juli reikte wethouder Benhard van Houwelingen in het gemeentehuis een flyer met de diverse resultaten van de samenwerking uit aan Jan van Hunnik en Peter Huizer van de stuurgroep.
Op www.hardinxveld-Giessendam.nl/minderregels leest u meer over de eenvoudigere regels van het college.