jan 12 2016

Gelovig Sliedrecht – een reis door de tijd

SLIEDRECHT – Op 20 januari neemt Jan van Leeuwen,
de archivaris van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht,
zijn toehoorders mee op reis Kerkgeschiedenisdoor de kerken geschiedenis
van Sliedrecht. Zijn reis begint in 1064 en eindigt in 2016
en wordt ondersteund met verhalen, anecdotes en nieuwsfeitjes
en vindt plaats in De Voorhof.

De avond begint om 20.00 uur; vanaf 19.30 uur is er koffie/thee.
Wie geen vervoer heeft, kan contact opnemen met de heer Bor,
telefoon 42 52 52). Bezoekers wordt gevraagd zich vooraf te melden bij abor@planet.nl