jul 09 2018

Gezamelijke handhavingsdag Nationaal Park De Biesbosch

DORDRECHT – Afgelopen zaterdag 7 juli werd in Nationaal Park De Biesbosch wederom een gezamenlijke handhavingsdag georganiseerd. De 12 samenwerkende gebiedspartners voerden een grote integrale controle uit in het gehele natuurgebied.

Voor de derde keer dit jaar werd in de Hollandse en Brabantse Biesbosch een integrale handhaving uitgevoerd door 12 samenwerkende gebiedspartners. Met verschillende vaartuigen, motoren, auto’s, mountainbikes en dit keer ook paarden, werd van 15.30 tot 23.30 uur gecontroleerd op vaarsnelheid, afval, verstoring, geluid, visserij, veiligheid, vuur, vernieling, honden en toegangsbepalingen.

Bezoekers kregen voorlichting over de regelgeving, recreatiemogelijkheden en natuurkwaliteit en werden gewezen op de parkregels. Tijdens de middag en avond werd 15 keer proces verbaal aangezegd en zijn 39 waarschuwingen uitgedeeld voor een scala aan overtredingen, waaronder te hard varen, het negeren van een invaarverbod, wildkamperen, ongeoorloofd barbecueën, het ontbreken van een vispas. De bevindingen van deze integrale handhavingsdag bevestigen weer de noodzaak van adequate toezicht en handhaving in het natuurgebied en goede voorlichting over de parkregels. Naast de reguliere controles door de gebiedspartijen, zullen gedurende dit recreatieseizoen nog meer van deze gezamenlijke handhavingsacties volgen.