jul 12 2018

Koolstofbedden verminderen GenX-lozing met meer dan 85%

DORDRECHT – Chemours in Dordrecht heeft, als blijk van zijn toewijding aan verantwoord milieubeheer, de waterlozingen van de GenX polymerisatiehulpstof FRD903 significant verminderd door de inzet van een filterinstallatie met koolstofbedden. Het bedrijf gebruikt geavanceerde technologie en werkt nauw samen met de autoriteiten en andere betrokkenen om de belasting van het milieu te verminderen. Een proef met een filterinstallatie met koolstofbedden ging in juli 2017 van start en is sinds kort altijd in bedrijf en wordt voorgezet

Metingen en controles met de meest geavanceerde technieken hebben uitgewezen dat de koolstofbedden ook substantieel sporen van andere stoffen verwijderen die nog in microscopisch kleine hoeveelheden aanwezig zijn, zoals historische resten van de stof PFOA. Chemours zal onderzoek blijven doen naar aanvullende technologieën en methoden om met de best beschikbare technieken de water- en lucht-emissies nog verder terug te dringen.