apr 19 2016

College van B&W stelt welstandsvrij bouwen voor

H’VELD-G’DAM – Het college van B&W van Hardinxveld-Giessendam wil welstandsvrij bouwen invoeren in heel de gemeente. Daarnaast stelt het college een excessenregeling voor. B&W legt dit voorstel op donderdag 16 juni voor aan de gemeenteraad. “We hebben goede ervaring met welstandsvrij bouwen in woonwijk Morgenslag”, aldus wethouder Benhard van Houwelingen (T@B).

Continue reading

apr 19 2016

MM Design organiseert Woonevent Hardinxveld

H’VELD-G’DAM – MM Design organiseert, op initiatief van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, op zaterdag 21 mei het Woonevent Hardinxveld. Rabobank Merwestroom sponsort het event. “De bedoeling is dat bewoners zich kunnen oriënteren op het gebied van wonen in onze gemeente”, aldus wethouder Benhard van Houwelingen (T@B).

Continue reading

apr 19 2016

Hardinxveld-Giessendam onderzoekt werkwijze MAG

H’VELD-G’DAM – De gemeente Hardinxveld-Giessendam onderzoekt de werkwijze van de Maatschappelijke Agenda (MAG). De MAG is een werkwijze die het subsidiebeleid vervangt en waarbij het behalen van maatschappelijke doelen centraal staat. “Subsidies verdwijnen, maar het geld blijft”, legt wethouder Trudy Baggerman (T@B) uit.

Continue reading

apr 19 2016

Gemeente moedigt duurzame initiatieven aan

H’VELD-G’DAM – De gemeente Hardinxveld-Giessendam is op zoek naar ideeën op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden zijn energie besparen in huis, manieren om kennis op gebied van duurzaamheid te bundelen of hergebruik van materialen. “Deze initiatieven moedigen wij van harte aan”, aldus wethouder Theo Boerman (SGP).

Continue reading

apr 19 2016

Gemeente zoekt vrijwilligers voor Hartveilig Wonen

H’VELD-G’DAM – De gemeente Hardinxveld-Giessendam organiseert op woensdag 11 mei een startbijeenkomst voor burgerhulpverlening via het systeem Hartveilig Wonen. Het doel is om het aantal mensen dat een hartstilstand overleeft te laten stijgen. De gemeente gaat daarom onder meer aandacht besteden aan de inzet van AED’s.

Continue reading