dec 19 2017

Prestatieafspraken voor 2018 – 2022

H’VELD – G’DAM – Wethouder Benhard van Houwelingen, voorzitter van Huurdersraad Omnivera Rien Stek en directeur-bestuurder van Omnivera GWZ Elisabeth ter Borg ondertekenden de Prestatieafspraken 2018-2022. Hierin staan concrete afspraken waar de drie partijen aan gaan werken en een globale beschrijving van activiteiten tot en met 2022.

Deze afspraken zijn gemaakt op vijf onderdelen: beschikbaarheid en betaalbaarheid, specifieke doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed, nieuwbouw en aankoop. “