mrt 13 2018

Regionaal Platform detailhandel komt met een plan

REGIO – Het Regionaal Platform Detailhandel Drechtsteden bood op 12 maart haar ‘7 Puntenplan’ aan regionaal portefeuillehouder, Hans Tanis, aan. Het plan is onderdeel van het ‘Overlevingsmanifest Detailhandel Drechtsteden’ en met de uitvoering blijven de (aankoop)voorzieningen, zo meent het Platform, lokaal en regionaal overeind.

De leden van het platform hebben naar aanleiding van ontwikkeling in de Retail nagedacht over de aanpak van betrokken partijen. Het veranderende consumentengedrag, de effecten van internet en de positie van de winkelcentra hebben gevolgen voor de winkelvoorzieningen in de Drechtsteden.

Een levensvatbare en toekomstgerichte winkel/centrum- structuur noodzaakt een eensgezinde aanpak van de gemeenten, vastgoedondernemers, winkeliers en horeca in de Drechtsteden’, aldus Paul Oord, voorzitter van het Platform.

Het platform kijkt met vertrouwen uit naar de nieuwe raadsperiode en blijft graag in gesprek met de overheid over toekomstgerichte detailhandel en winkelcentra.