sep 12 2018

Werkzaamheden Sportlaan/N482

SLIEDRECHT – Begin oktober 2018 start de reconstructie van de Sportlaan en de kruising van de Sportlaan met de N482. Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en de veiligheid voor de weggebruikers te verbeteren worden er een aantal maatregelen genomen:

Er wordt onderhoud aan de provinciale weg gepleegd, er komen verkeerslichten op de kruising N482/Sportlaan en de fietsers verhuizen naar de Oostkant van de N482, zodat er een veiligere oversteek voor fietsers ontstaat.

Het fietspad aan de kant van het Station verdwijnt; aan de andere kant van de weg (zijde bedrijventerrein) komt een tweezijdig fietspad. Op de Sportlaan wordt ter hoogte van het station een middenberm gecreëerd, waarmee het opdraaien voor auto’s op de Sportlaan veiliger en gemakkelijker wordt.   Kortom, een verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid op dit traject.

Meer informatie op de website van de gemeente Sliedrecht.